13

Vigremyr

This is an example of a HTML caption with a link.

Vigremyr er en liten rikmyr med et stort mangfold av plantearter. Mange av artene som vokser der er regionalt sjeldne, og vi kan finne arter som brunskjene, breimyrull, nebbstarr, sveltull, fjelltistel, engstarr, svarttopp og engmarihånd. Tidligere fantes det store områder med slike rikmyrer på Jæren, men i dag er Vigremyr blant de siste gjenværende.

Dette kan du se

Fakta

Kommune: Hå
Naturtype: Rikmyr
Verneform: Naturreservat
Verneår: 1986
Dekar: 22

Flyfoto med vernegrenser

Trykk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Vigremyr er fredet som naturreservat.

Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel i naturreservatet, men du blir anmodet om å respektere de private eiendommene. All vegetasjon i verneområdet, også døde busker og trær, er fredet. Motorisert ferdsel og telting er ikke tillatt.

Annen info

For mer informasjon om området henvises til Hå kommune og Fylkesmannen i Rogaland.