16

Strandnesvågen

This is an example of a HTML caption with a link.

Strandnesvågen er en grunn bukt rik på fjæremark på vestsiden av Hafrsfjord som blir blottlagt ved fjære sjø. Som Grannesbukta og Hagavågen, de to andre naturreservatene i Hafrsfjord, er Strandnesvågen viktig som raste-, overvintrings- og hekkeområde, og fuglene flytter seg mye mellom de tre verneområdene. Hafrsfjord er svært forurenset, blant annet på grunn av næringsavrenning fra jordbruket rundt fjorden. Avrenningen gir oppblomstring av et trådformet algeteppe som dekker store arealer og utgjør en trussel mot livet i fjæra.

Dette kan du se

Fugler, planter og kulturminner

Fakta

Kommune: Sola
Naturtype: Grunne sjøområder
Verneform: Naturreservat
Verneår: 1996
Dekar: 124

Flyfoto med vernegrenser

Klikk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Strandnesvågen er fredet som naturreservat.

Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel i naturreservatet, men av hensyn til det sårbare fuglelivet bør ferdsel unngås. Grunneierne har særskilte rettigheter som framgår av vernebestemmelsene.

Annen info

For mer informasjon om området henvises til Sola kommune og Fylkesmannen i Rogaland.