18

Storamyr

This is an example of a HTML caption with a link.

Storamyr er ei av de få torvmyrene som er igjen på Jæren. Myra er et viktig hekkeområde, spesielt for spurvefugler. Den er også viktig som trekk-, raste og overvintringsområde for våtmarksfugl. Den varierte vegetasjonen i reservatet er typisk for myrene på Jæren. Storamyr er preget av ulike menneskelige inngrep som tidligere torvuttak og drenering.Dreneringen har ført til gjengroing, men tiltak for å øke vannstanden i myra er delvis gjennomført. Sør i reservatet finnes den truede naturtypen kystlynghei.

Dette kan du se

Fugler, planter og kulturminner

Fakta

Kommune: Sola
Naturtype: Flatmyr
Verneform: Naturreservat
Verneår: 1986
Dekar: 145

Flyfoto med vernegrenser

Klikk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Storamyr er fredet som naturreservat.

Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel i naturreservatet, men fordi fuglelivet og vegetasjonen på myra er svært sårbare bør ferdsel unngås.

Annen info

For mer informasjon om området henvises til Sola kommune og Fylkesmannen i Rogaland.