18

Storamyr

This is an example of a HTML caption with a link.

Storamyr er ei av de få torvmyrene som er igjen på Jæren. Myra er et viktig hekkeområde, spesielt for spurvefugler. Den er også viktig som trekk-, raste og overvintringsområde for våtmarksfugl. Den varierte vegetasjonen i reservatet er typisk for myrene på Jæren. Storamyr er preget av ulike menneskelige inngrep som tidligere torvuttak og drenering.Dreneringen har ført til gjengroing, men tiltak for å øke vannstanden i myra er delvis gjennomført. Sør i reservatet finnes den truede naturtypen kystlynghei.

Dette kan du se

Fugler, planter og kulturminner

Fakta

Kommune: Sola
Naturtype: Flatmyr
Verneform: Naturreservat
Verneår: 1986
Dekar: 145

Flyfoto med vernegrenser

Klikk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Storamyr er fredet som naturreservat.

Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel i naturreservatet, men fordi fuglelivet og vegetasjonen på myra er svært sårbare bør ferdsel unngås.

Komplette vernebestemmelser finner du her.

Annen info

For mer informasjon om området henvises til Sola kommune og Fylkesmannen i Rogaland.