9

Søylandsvatnet

This is an example of a HTML caption with a link.

Søylandsvatnet er en svært grunn innsjø med en snittdybde på under en meter. Den har tidligere blitt senket, for å blottlegge mer jordbruksareal. Det meste av områdene rundt vannet er oppdyrket, og avrenning fra jordbruket har ført til at Søylandsvatnet er svært næringsrikt. Gjødseleffekten, i kombinasjon med den lave vannstanden, øker faren for at vannet skal gro igjen med takrør. Naturreservatet er svært artsrikt med flere truede planter og fugler.

Dette kan du se

Fakta

Kommune: Hå
Naturtype: Innsjø
Verneform: Naturreservat
Verneår: 1996
Dekar: 700

Flyfoto med vernegrenser

Trykk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Søylandsvatnet er fredet som naturreservat.

Naturreservatet har ferdselsforbud i tiden 1. april til 15. august, men av hensyn til det sårbare fuglelivet bør ferdsel unngås hele året. Grunneierne har særskilte rettigheter som framgår av vernebestemmelsene.

Annen info

For mer informasjon om området henvises til Hå kommune og Fylkesmannen i Rogaland.