21

Smokkevatnet

This is an example of a HTML caption with a link.

Smokkevatnet er en grunn, næringsrik innsjø med en artsrik og variert vegetasjon. Naturreservatet er levested for flere sjeldne planter, blant annet jærsiv. For mange våtmarksfugler er området en viktig hekke-, raste- og overvintringsplass. Fra tidligere av er Smokkevatnet kjent for å være et godt fiskevann med både ørret og sik. I dag ser begge disse artene ut til å ha blitt borte. Den truede arten ål finnes fortsatt, men den er sårbar for næringsavrenning fra områdene rundt reservatet. Avrenningen fører til gjengroing av vannet.

Dette kan du se

Fakta

Kommune: Time
Naturtype: Innsjø
Verneform: Naturreservat
Verneår: 1996
Dekar: 240

Flyfoto med vernegrenser

Klikk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Smokkevatnet er fredet som naturreservat.

Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel i naturreservatet, men av hensyn til det sårbare fuglelivet bør ferdsel unngås. Grunneierne har særskilte rettigheter som framgår av vernebestemmelsene.

Annen info

For mer informasjon om området henvises til Time kommune og Fylkesmannen i Rogaland.