20

Linemyra

This is an example of a HTML caption with a link.

Linemyra er en rest av fattig torvmyr, en naturtype som nesten er helt borte på Jæren. Myra har grodd sterkt til med bjørk og vier, men en stor del av denne vegetasjonen har nå blitt fjerna for å få tilbake den opprinnelige naturtypen. Det vil framover være nødvendig med regelmessig skjøtsel av myra for å hindre ny gjengroing. Naturreservatet er en viktig hekkeplass for ulike vannfugler.

Dette kan du se

Fugler, planter og kulturminner

Fakta

Kommune: Time
Naturtype: Torvmyr
Verneform: Naturreservat
Verneår: 1996
Dekar: 67

Flyfoto med vernegrenser

Klikk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Linemyra er fredet som naturreservat.

Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel i naturreservatet, men du blir anmodet om å respektere de private eiendommene. Det er ikke lov til å forstyrre fugl i området – vis spesielt hensyn til hekkende og beitende fugl. Unngå å plukke blomster i verneområdet. Motorisert ferdsel, telting og jakt er ikke tillatt. Hunder skal holdes i bånd hele året.

Annen info

For mer informasjon om området henvises til Time kommune og Fylkesmannen i Rogaland.