11

Kvassheim

This is an example of a HTML caption with a link.

Stranda på Kvassheim er en del av en to mil lang rullesteinstrand, trolig en av de lengste i Europa. Langs stranda ligger Kvassheimsbukta, en viktig rasteplass for fugler på trekk. I buktas store tarevoller finner de mat og hvile på vei til eller fra overvintringsområdene. Strandgravfeltet på Kvassheim er det største på Jærkysten, og blant de rikeste fornminnefeltene i landet. I dag er det omtrent 150 graver igjen, de fleste fra 350-550 e.Kr. Sør for Ramsar-området ligger friluftsfyret Kvassheim med utstillinger og varmestue med kafé.

Dette kan du se

Fugler, planter og kulturminner

Fakta

Kommune: Hå
Naturtype: Strender og grunne sjøområder
Verneform: Landskapsvernområde med fuglefredning
Verneår: 1977. Revidert vern i 2003
Dekar: 754

Flyfoto med vernegrenser

Trykk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Kvassheim er fredet som landskapsvernområde med fuglefredning.

Av hensyn til det sårbare fuglelivet bør ferdsel i Kvassheimsbukta unngås hele året.

Annen info

Parkering og toalett ved friluftsfyret Kvassheim. Fra moloen i havna ved friluftsfyret har man utsikt mot fuglefredingsområdet i Kvassheimsbukta.

For mer informasjon om området henvises til Jæren friluftsråd, Hå kommune og Fylkesmannen i Rogaland.