19

Kolnes

This is an example of a HTML caption with a link.

Kolnes, med alle sine grunner, skjær og små holmer, er et viktig fuglelivsområde som tilbyr ulike funksjoner gjennom året. Holmene er hekkeplass for mange sjøfugler. Den grunne sjøen utenfor er rik på fisk, skalldyr og andre byttedyr. Flere fuglearter overvintrer i de næringsrike farvannene utenfor stranda i stort antall, blant annet krikkand. For skjærpiplerke er Kolnes trolig den viktigste overvintringsplassen på Jæren. På holmene i vest er det samlingsplass for sel.

Dette kan du se

Fugler, planter og kulturminner

Fakta

Kommune: Sola
Naturtype: Grunne sjøområder
Verneform: Fuglefredning
Verneår: 1977. Revidert vern i 2003
Dekar: 2815

Flyfoto med vernegrenser

Klikk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Kolnes er vernet som fuglefredningsområde.

Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel, med du har ikke lov til å forstyrre eller skade fuglene i fredningsområdet – vis spesielt hensyn til hekkende og beitende fugl. Det er ikke tillatt med telting eller jakt. Hunder skal holdes i bånd hele året. Mellom 1. oktober og 31. mars er det forbudt å surfe i fredningsområdet.

Annen info

For mer informasjon om området henvises til Jæren friluftsråd, Sola kommune og Fylkesmannen i Rogaland.