10

Brusand-Ogna

This is an example of a HTML caption with a link.

Sanddyne- og lagunelandskapet på Brusand-Ogna er unikt i nasjonal sammenheng. Velutviklede primærdyner og bakdyner med fuktige dyneenger er levested for en rekke planter. Av sjeldne arter finnes blant annet jærsøte, jærflangre, firling, strandtistel og den vakre orkideen strandmarihånd. Øst i verneområdet er det dynehei/røsslynghei, en nasjonalt verdifull og sterkt truet vegetasjonstype. Langs Nordsjøveien står de karakteristiske "Hitler-tennene". Dette er pansersperringer oppført av tyskerne under andre verdenskrig.

Dette kan du se

Fakta

Kommune: Hå
Naturtype: Strender og grunne sjøområder
Verneform: Landskapsvernområde med plantefredning
Verneår: 1977. Revidert vern 2003
Dekar: 1600

Flyfoto med vernegrenser

Trykk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Brusand-Ogna er fredet som landskapsvernområde hvor deler er plantefredet.

Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel i landskapsvernområdet. Men for å hindre slitasje på den sårbare sanddynevegetasjonen blir du oppfordret til å følge de merkede stiene ned til stranden og ikke gå i sanddynene. Ikke plukk blomster i verneområdet. Vis hensyn til hekkende og beitende fugl. Motorisert ferdsel, ridning med hest, telting og sykling er ikke tillatt.

Annen info

Parkering og toalett på nordsiden av Fuglestadåna og på Varden camping.

For mer informasjon om området henvises til Jæren friluftsråd, Hå kommune og Fylkesmannen i Rogaland.