Soleigro

This is an example of a HTML caption with a link.

En sjelden skjønnhet

Soleigro er en sjelden urt som vokser ved og i ferskvann. Arten blir 5-15 cm høy. I juni-august blomstrer den med sarte blekrosa blomster med tre kronblad. I Norge er soleigro bare kjent fra noen få lokaliteter i Rogaland og Hordaland, blant annet Orrevatnet. Populasjonen av soleigro i Norge er i tilbakegang og arten er truet av utryddelse. Dette kan skyldes tilsig av næring fra jordbruksområder og regulering av vannstanden.

Fakta

Vitenskapelig navn: Baldellia repens
Norsk navn: Soleigro
Hører til: Vassgrofamilien
Habitat: Vannkanter og grunt vann på leirbunn
Utbredelse: Enkelte voksesteder i Rogaland og Hordaland

Visste du...?

Bestanden av soleigro kan variere mye fra år til år, noe som gjør at den kan være vanskelig å oppdage. Derfor kan det hende at det finnes voksesteder i Norge som ennå ikke er oppdaget.

De nærmeste voksestedene for soleigro til Orrevatnet ligger på Stord.

I slekt med

Annen info

Soleigro er rangert som sterkt truet (EN) i Nasjonal rødliste over truete arter (2010).