Smal vasspest

This is an example of a HTML caption with a link.

En uønsket art i Norge

Smal vasspest vokser under vann med skudd som kan bli flere meter lange. Arten ble spredd fra Nord-Amerika til Europa på begynnelsen av 1900-tallet. Den ble først oppdaget i Norge i 2006. Her i landet finnes den foreløpig i enkelte vann i Hordaland og Rogaland, blant annet i Bjårvatnet. Der har den hatt en eksplosiv vekst og har nå blitt dominerende. Smal vasspest er en fremmed art som har potensiale til å utkonkurrere stedegne plantearter. Samtidig vil den endre biotopen for fisk og andre vannlevende dyr. Derfor er den uønsket i Norge.

Fakta

Vitenskapelig navn: Elodea nuttallii
Norsk navn: Smal vasspest
Hører til: Froskebittfamilien
Habitat: Sjøer, elver og kanaler
Utbredelse: Opprinnelig fra Nord-Amerika, spredd til Europa. Finnes i Norge i enkelte vann på Vestlandet

Visste du...?

Det er usikkert hvordan smal vasspest har kommet til Bjårvatnet og de andre norske lokalitetene. Sannsynligvis har arten blitt spredd med mennesker, enten med våt fiskeredskap eller med levende agn.

Smal vasspest er svært lik vasspest (Elodea canadensis). Vasspest er mer utbredt en smal vasspest, men begge er fremmede arter som er uønskede i Norge. Begge sprer seg effektivt ved at små plantedeler, ikke lenger enn et par cm, kan vokse ut til nye planter. Derfor må du alltid vaske og tørke fiskeredskap grundig før du bruker det på nye steder.

Når den smale vasspesten har etablert seg i et vann er den sannsynligvis umulig å fjerne, men ved å drive aktiv skjøtsel kan man redusere bestanden.

I Norge er det forbudt å ha vasspest og smal vasspest i akvarium og hagedammer.

I slekt med

Annen info

Smal vasspest er rangert som "svært høy risiko" (SE) i "Svartelista" (2012). "Svartelista" er en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest risiko på stedegent naturmangfold. Smal vasspest står også på "svartelista" til andre europeiske land.