Dvergålegras

This is an example of a HTML caption with a link.

En sjeldenhet i Hafrsfjord

På navnet høres det ut som om dvergålegras er et gress, men det er faktisk en blomsterplante som vokser i sjøen (selv om blomstene er uanselige). Ved normal flo er plantene helt under vann, men ved fjære kan man se flekker med dvergålegras i de grunne partiene av Hagavågen. Den tetteste bestanden finnes i bukta vest for Hagaøyno. Det sterkt truede dvergålegraset vokser i flere av Ramsar-områdene i Hafrsfjord, og disse dvergålegrasengene er blant de best utviklede i landet.

Fakta

Vitenskapelig navn: Zostera noltei
Norsk navn: Dvergålegras
Hører til: Ålegrasfamilien
Habitat: Grunne viker med salt- eller brakkvann
Utbredelse: Funnet enkelte steder i Oslofjorden, Sunnhordaland og Rogaland

Visste du...?

Dvergålegras har hele livssyklusen sin knyttet til livet i sjøen; pollinering, frøsetting, spiring av frøplanter og utvikling til voksne planter med røtter, blad og blomster.

Dvergålegras har evnen til å ta opp, omdanne og uskadeliggjøre overskudd av næring som blir tilført grunne, marine våtmarksområder. Arten har derfor en viktig funksjon i marine økosystemer.

Dvergålegras er en sørlig og varmekjær plante. Forekomstene av arten i Norge er verdens nordligste.

I Hafrsfjord er dvergålegraset truet av algematter som dannes på grunn av avrenning av næring ut i vannet. Det er også en trussel mot arten at den blir beitet på av svanene i området.

I slekt med

Annen info

Dvergålegras er rangert som sterkt truet (EN) i Nasjonal rødliste over truete arter (2010) fordi den har hatt en sterk tilbakegang.