Sjøsivaks

This is an example of a HTML caption with a link.

En vanlig art i Grudevatn

Sjøsivaks er en flerårig art i starrfamilien. Planten blir 1-3 meter høy, og stråene er runde, glatte og mørkegrønne. Aksene sitter som en stor dusk i toppen av strået og har et støtteblad som ofte er høyere enn aksene, og dermed ser ut som en forlengelse av strået. Arten vokser på fast bunn ned til 2 meters dyp og trives i noe næringsrikt vann, slik som i Grudevatn. Arten vokser i tette bestander og i Grudevatn kan man se plantene på lang avstand. Sjøsivaks finnes også i enkelte av de andre RAMSAR-områdene.

Fakta

Vitenskapelig navn: Scirpus lacustris
Norsk navn: Sjøsivaks
Hører til: Starrfamilien
Habitat: Sjøer, elver og tjern
Utbredelse: Vanlig på Østlandet og i kyststrøk nord til Nordland

Visste du...?

Sjøsivaks vokser i vide matter med lange, tykke jordstengler.

Ulike sivarter har i forskjellige kulturer blitt brukt til å veve solide matter, kurver og stolseter.

I slekt med

Annen info