Pollsivaks

This is an example of a HTML caption with a link.

Blågrønne strå i Strandnesvågen

Pollsivaks er en flerårig art i starrfamilien. Den har blågrønne, runde og bladløse strå som blir 50-200 cm høye. På toppen sitter blomstene i en rødbrun akssamling. Akssamlingen har et støtteblad som ofte er høyere enn aksene og dermed ser ut som en forlengelse av strået. Pollsivaks trives i grunne brakkvannsviker, gjerne der det er leirbunn. I Strandnesvågen finnes det flere mindre bestander langs sør- og sørvestsida av bukta. Arten finnes også i enkelte av de andre Ramsar-områdene.

Fakta

Vitenskapelig navn: Schoenoplectus tabernaemontani
Norske navn: Pollsivaks, pollsevaks
Hører til: Starrfamilien
Habitat: Grunne brakkvannsviker og brakkvannsdammer, sjelden i næringsrikt ferskvann
Utbredelse: Langs kysten fra Østfold til Nordland

Visste du...?

­I likhet med de andre artene i sjøsivaksslekten vokser pollsivaks i vide matter med lange, tykke jordstengler.

Ulike sivarter har i forskjellige kulturer blitt brukt til å veve solide matter, kurver og stolseter.

I slekt med

Annen info