Bakkestarr

This is an example of a HTML caption with a link.

Et sjeldent starr på Vestlandet

Bakkestarr er en flerårig art i starrfamilien. Den blir 10–30 cm høy og vokser i tuer eller tette matter. Aksene, eller blomsterstanden, er tettstilte med egne hann- og hunnaks, hannakset er i toppen. Forholdsvis vanlig på tørre enger og beitemark i Sør-Norge nord til Trøndelag. Foruten Fræna og Tysnes er det ingen registrerte funn langs kysten nord for Jæren. Vokser på kalkrik jord i hele Sentral-Europa og Vest-Asia.

Fakta

Vitenskapelig navn: Carex ericetorum

Norske navn: Bakkestarr, Bakkestorr

Hører til: Starrfamilien, Starrslekta

Habitat: Tørr sandjord. Hei, naturbeite, tørrenger, rygger, hogstfelt, veikanter, glissen furuskog.

Utbredelse: Innlandet fra Sør Norge til Trøndelag. Spredte funn på kysten i Sør Norge nord til Jæren. Sentral-Europa og Vest-Asia.

Visste du...?

Husdyr unngår noen starrarter fordi de kan være sure og de kan vanskelig fordøyelig.

I slekt med

Annen info