Kjempesoleie

This is an example of a HTML caption with a link.

Kun ett voksested på Vestlandet

Kjempesoleie er en sjelden urt i soleiefamilien. Blomstene til kjempesoleie er gule og minner om store smørblomster. Kjempesoleie blomstrer i juli-august. Plantene er mellom 50 og 150 cm høye med hul stengel. Bladene er avlange og smale. Engsoleie trives i eller ved nokså næringsrike vann, ned til 0,5 meters dyp. For få år siden vokste det tusenvis av kjempesoleier i fuktenga vest for Alvevatnet. Ved senere tellinger har man dessverre bare funnet noen titalls individer.

Fakta

Vitenskapelig navn: Ranuculus lingua
Norsk navn: Kjempesoleie
Hører til: Soleiefamilien
Habitat: Næringsrik sump og vannkanter
Utbredelse: Spredt i Sør-Norge

Visste du...?

Kjempesoleie er sterkt truet og har forsvunnet fra 60% av stedene hvor den tidligere har vært påvist i Norge. Alvevatnet er en av få lokaliteter hvor den fortsatt finnes, i tillegg til et lite område på Østlandet.

Massedeponering, vannstandsregulering og gjennfylling av næringsrike ferskvann i lavlandet ødelegger leveområdene til kjempesoleie.

Kjempesoleie er kommuneblomsten til Lørenskog kommune.

Kjempesoleie er en giftig plante.

I slekt med

Annen info

Kjempesoleie er rangert som sterkt truet (EN) i Nasjonal rødliste over truete arter (2010).