Engforglemmegei

This is an example of a HTML caption with a link.

Ett himmelblått tegn på trofasthet

Engforglemmegei er en av de vanligste artene i forglemmegeislekta og blomstrer fra midt på våren til den første nattefrosten. Som knopper er blomstene rosa, men blomstrer som små, himmelblå blomster med gult sentrum og hvite saftmerker. Planten vokser opprett og blir 15-50cm høy. Den er en typisk art i myrlendte kanter av elver og innsjøer, og den foretrekker konstant fuktige steder og rennende vann. Forglemmegei stammer fra Eurasia og finnes både i Asia og Amerika.

Fakta

Vitenskapelig navn: Myosotis scorpioides

Norske navn:  Engforglemmegei (bokmål), Engminneblom (nynorsk), Mariauge

Hører til: Rubladfamilien, Forglemmegei-/Minneblomslekta

Habitat: Vokser vanlegvis i våte og fuktige områder, som i grøfter, myrer, vann, bekker og elver. Foretrekker våt jord, men kan også vokse neddykt i vann, og kan forme flytende øyer.         

Utbredelse: Vokser over hele landet, nord til Finnmark.

Visste du...?

Slektsnavnet Myosotis er gresk og betyr “museører”. Navnet kommer av de hårete, avrundede bladene.

På «blomsterspråket» betyr en enkelt forglemmegei «Jeg er trofast.»

I slekt med

Annen info

Det er 50 arter i forglemmegeislekten, derav 11 i Norge. Vanlig er engforglemmegei på fuktig eng, dikeforglemmegei i grøfter og på fuktige steder, og åkerforglemmegei. Fjellforglemmegei er vanlig på fuktig grunn i fjellskogene og i vierkratt. Som prydplanter dyrkes engforglemmegei og skogforglemmegei, Myosotis sylvatica.