Purpurmarihånd

This is an example of a HTML caption with a link.

Norges vakreste orkidé!

Purpurmarihånd er en fredet og sterkt truet art i orkidéfamilien. Planten blir 10-30cm høy med tykk, hul stengel og tykke spisse blad som regel med små mørke flekker på oversiden. Blomstene er rødfiolette og står tett sammen på akset. Anses å være den vakreste av orkidéen vi har.

Det anslås at det kun finnes totalt mellom 300 og 2000 planter igjen i Norge. 

Fakta

Vitenskapelig navn: Dactylorhiza majalis purpurella

Norske navn: Purpurmarihånd, Purpurmarihand

Hører til: Marihåndslekta

Habitat: Myr eller strandeng på skjellsand, av og til i våte områder mellom sanddyner.

Utbredelse: Den er særlig knyttet til sanddyneområdene på Jæren, Karmøy, i Nordfjord og på Møre og til strandnær fuktmark i Ørland.

Visste du...?

Purpurmarihånd hører sammen med smal- og lappmarihånd til kongsmarihåndgruppa og har trolig oppstått ved en hybridisering av eng- og skogmarihånd.

I slekt med

Annen info

Av 20-25 tidligere kjente forekomster er kanskje 8-12 intakte, og tilbakegangen synes vesentlig å ha skjedd de siste 30 årene. Den henger trolig mest sammen med opphør av slått og beite. Situasjonen er kanskje best i Ørland i sør Trøndelag.