Strandreddik

This is an example of a HTML caption with a link.

Blomster med honningduft

Strandreddik er en ettårig art i korsblomstfamilien. Planten er 10–30 cm høy. I juni-september blomstrer den med store fiolette blomster som har en fin honningduft. Strandreddiken trives på tangvoller og sandstrand, og finnes i flere slike områder langs Jærkysten. Den vokser blant annet i området Brusand-Ogna og i enkelte av de andre Ramsar-områdene. Strandreddik har flere underarter. Langs Jærkysten finner vi underarten nordsjøreddik.

Fakta

Vitenskapelig navn: Cakile maritima
Norsk navn: Strandreddik
Hører til: Korsblomstfamilien
Habitat: Tangvoller og sandstrand
Utbredelse: Strandreddik vokser langs kysten. Underarten nordsjøreddik vokser spredt fra Vest-Agder til Møre og Romsdal

Visste du...?

Strandreddik finnes ofte i dehøyeste og tørreste delen av sandstranden.Arten tåler tørken godt. Et tynt vokslag på planten minsker fordampingen, og de saftige bladene virker som "vanntanker" i de tørreste sommerukene.

Planten er stiv og kraftig, det gjør at den tåler sterk vind uten å knekke.

Frøene til strandreddik inneholder store mengder erukasyre. Erukasyre er en umettet fettsyre som fører til fettavleiringer i hjertet hos forsøksdyr, såkalt "fetthjerte".

I slekt med

Annen info

Strandreddiken her er en underart ved navn nordsjøreddik (Cakile maritima ssp. integrifolia). De fire underartene av strandreddik er vanskelig å skjelne fra hverandre visuelt.