Kattehale

This is an example of a HTML caption with a link.

Blomster med bestøvningsstrategi

Kattehale er en flerårig urt som bli over en meter høy. Stengelen er firkantet og hårete med motsatte blad. Langs den øverste delen av stengelen sitter det kranser med vakre purpurrøde blomster. Dette gjør at planten er et iøynefallende innslag langs Jærkysten. Arten trives godt i områder med steinstrand, som på Børaunen. Den finnes også i enkelte av de andre Ramsar-områdene. Under blomstringen i juli-august kan kattehale vanskelig forveksles med andre arter.

Fakta

Vitenskapelig navn: Lythrum salicaria
Norsk navn: Kattehale
Hører til: Kattehalefamilien
Habitat: Våt eng, sump, vannkanter og havstrand
Utbredelse: Østlandet og kyststrøkene i Sør-Norge

Visste du...?

For å sikre krysspollinering har kattehale tre forskjellige blomstertyper. Alle de tre typene er tokjønnede, så hver blomst har både hunnlige deler (arr og griffel) og hannlige deler (pollen og pollenbærere). Men de forskjellige blomstertypene har ulik lengde på grifler og pollenbærere. En av typene har for eksempel kort griffel og lange pollenbærere, en annen motsatt. På den måten hindrer planten at arret i en blomst mottar pollen fra den samme blomsten. Denne spesielle bestøvningsstrategien heter heterostyli på fagspråket, og kalles også etasjebestøvning.

I Europa har kattehale ble brukt i folkemedisin i flere århundrer, blant annet for å stanse blødninger.

Tidligere ble kattehale brukt til garving, for den inneholder store mengder garvesyre.

I slekt med

Annen info