Tjeld

This is an example of a HTML caption with a link.

I rødt, svart og hvitt

Tjelden er en stor vadefugl som er lett gjenkjennelig med sine svarte og hvite tegninger, samt de lange røde bena og sitt lange røde nebb. Nebbet bruker den til å lete etter smådyr i mudder, strand og eng. Tjelden er en vanlig hekkefugl langs hele Norges kyst. Den er opprinnelig en utpreget kystfugl, men det siste århundret har tjelden økt kraftig i antall og erobret nye områder. Nå hekker den langs elver og daler langt innover i landet.

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Haematopus ostralegus
Norsk navn: Tjeld
Hører til: Tjeldfamilien
Habitat: Strandeng, kystområder, flatmark i innlandet
Utbredelse: Nord-Europa, noe i Middelhavsområdet, innlands-Russland og Øst-Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Tjelden er Færøyenes nasjonalfugl. 

I slekt med

Annen info