Gresshoppesanger

This is an example of a HTML caption with a link.

Vanskelig å se, lett å høre

Gresshoppesangeren er svært sky. Den foretrekker å holde seg i skjul på bakken der den løper omkring som en liten mus, og tar motvillig til vingene. Fuglen er derfor vanskelig å få øye på. Den karakteristiske sangen er derimot ikke til å ta feil av. Som en fiskesnelle eller en hurtigsyngende gresshoppe holder den utrettelig samme toneleie i flere minutter. Arten synger hovedsakelig på natta og i skumringen. Jæren er det viktigste området i landet for gresshoppesanger, og arten er en fast hekkefugl i blant annet Bjårvatnet.

Fakta

Vitenskapelig navn: Locustella naevia
Norske navn: Gresshoppesanger, grashoppesongar
Hører til: Sangerfamilien
Habitat: Frodig og tett vegetasjon ved dammer eller på fuktige enger Utbredelse: Mellom-Europa nord til Sør-Norge, trekker sørover på vinteren
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Gresshoppesangeren er en relativt ny art i Norge. Den ble første gang observert ved Hå på Jæren i 1883, og første norske hekkefunn ble gjort på Gimramyra i Sola kommune i 1967. Siden den gang har bestanden vokst, men veksten har nå flatet ut.

Gresshoppesangeren hekker i fuktige enger eller rikmyrer, ved dammer og langs elver og bekker. Den trives i vegetasjon som pil, siv, tett gress og busker. Fuglen bygger reir av strå, løv og gress som den plasserer på bakken, godt skjult i den tette undervegetasjonen.

I slekt med

Annen info

Gresshoppesangeren er rangert som sårbar (VU) i Nasjonal rødliste over truete arter (2010).