Sivhauk

This is an example of a HTML caption with a link.

Våtmarkens jeger

Norge har en svært sparsommelig bestand med sivhauk. Jæren er et av de få stedene de hekker. Denne rovfuglen jakter på småfugl, gnagere, frosk, og større insekter. Den kan til og med fange byttet rett fra luften. Sivhauken er nokså stor, med et vingespenn på 130 cm. Hunnen er størst og er mer brunlig enn den mindre, grålige hannen. Sivhauken overvintrer i Afrika og Sør-Europa. Trekket begynner i august, og den kommer tilbake rundt april måned. 

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Circus aeruginosus
Norsk navn: Sivhauk
Hører til: Haukefamilien
Habitat: Våtmark
Utbredelse: Sør- og mellom-Europa, ekvatoriske Afrika, vest-Asia.
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

For å bygge reir er sivhauken avhengig av tett takrørvegetasjon.

Den kan forveksles med myrhauken. Unge myrhauker og hunnene er blekere og har stripete underdel, i motsetning til sivhauken.

Det er hunnen som ruger på eggene. Hannen jakter mat til de begge. Når han skal overlevere maten til hunnen letter hun fra reiret, hannen kaster byttet og hunnen griper det i lufta.

Bestanden av sivhauk i våre naboland har økt de siste årene, men ikke i Norge. Antagelig er dette fordi Norge er helt i den nordlige utkanten av sivhaukens leveområde.

I slekt med

Annen info