Linerle

This is an example of a HTML caption with a link.

Vipper og nikker

Linerlen er en slank fugl med veldig lang stjert og svart-hvite tegninger på kroppen. Den ses ofte med nikkende hode og vippende hale på jakt etter insekter og andre småkryp langs bakken. Mange insekter er tilknyttet vann og våtmark og linerlene ved Vigremyr har nok god mattilgang. Linerla er utbredt i hele landet og finnes ofte nær bebyggelse. Få overvintrer i Norge og derfor ses de oftest om våren og sommeren. De legger ofte reiret sitt i steingjerder, vedstabler og under takstein. 

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Motacilla alba
Norsk navn: Linerle
Hører til: Erlefamilien
Habitat: Nærheten av bebyggelse
Utbredelse: Europa, Asia, Nord-Afrika, Øst-Grønland
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Linerlen bygger reiret sitt av blant annet fjær, tørt gress, kvister, mose og hår. Ofte velger linerlen å legge to kull i hekkesesongen. 

I slekt med

Annen info