Snadderand

This is an example of a HTML caption with a link.

Rumpa til værs

Snadderanda ses ofte flytende på vannet med stjerten mot skyene og hodet under, på leting etter mat under vann. Hunnen ligner på stokkandhunn, men er mer tydelig flekket. Hannen er beskjedent farget i grått. Fra april til august kan snadderanda ses blant annet på Orrevatnet hvor den svømmer med hodet under vann på jakt etter plantedeler og smådyr. Jæren er et av kun en håndfull områder snadderanda hekker i Norge. Arten er rødlistet i Norge under kategorien Sårbar.

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Fringilla coelebs
Norsk navn: Snadderand
Hører til: Andefamilien
Habitat: Åpen våtmark, myr
Utbredelse: Europa, Asia og sentrale Nord-Amerika
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

I slekt med

Annen info