Skjeand

This is an example of a HTML caption with a link.

Fuglen med kjempenebbet

Skjeandas navn kommer av at den bærer på et meget umiskjennelig nebb. Dette nebbet brukes til å sile ut mat fra vannet. Ved å føre nebbet fram og tilbake fra side til side fanger den små krepsdyr og plankton. Den har liten utbredelse i Norge og hekker kun spredt. Jæren er et av dens viktigste hekkeområder. Den foretrekker vegetasjonsrike innsjøer som Søylandsvatnet, men kan også hekke i kanaler, små vannpytter og til nøds brakkvann og saltvann. Den hekker ikke i koloni selv, men lager gjerne reir i nærheten av en hettemåkekoloni.

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Anas clypeata
Norsk navn: Skjeand
Hører til: Andefamilien
Habitat: Åpne våtmarker og myrer
Utbredelse: Alle kontinenter foruten Antarktis.
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Skjeanden er en dyktig flyger til tross for den tette kroppen. Under paringstiden kan flere hanner følge etter en enslig hunn i luften.

I slekt med

Annen info