Lappfiskand

This is an example of a HTML caption with a link.

Flott vintergjest fra Sibir

Den hvite lappfiskanda med sine svarte tegninger er en av Grudevatns vakre vintergjester. Den trekker hit fra Sibir og overvintrer også i enkelte av de andre innsjøene på Jæren. Lappfiskanda overvintrer i hele Sør-Norge, men de fleste på strekningen Jæren-Lista. Lappfiskanda er den minste av fiskendene, og den karakteristiske lyse fjærdrakta til hannene gjør at den er lett å skille fra de andre andefuglene. Som navnet tilsier lever lappfiskanda hovedsakelig av fisk, men den spiser også krepsdyr og vanninsekter.

Fakta

Vitenskapelig navn: Mergellus albellus
Norsk navn: Lappfiskand
Hører til: Andefamilien
Habitat: I tilknytning til ferskvann
Utbredelse: Hekker fra Finnmark og østover gjennom hele Sibir, trekker sørover på vinteren
Hekkefugl i Rogaland: Nei

Visste du...?

Lappfiskanda er sterkt knyttet til det nordlige barskogbeltet. Den er en sjelden hekkefugl i Norge, men er påvist hekkende i Finnmark og i Nord-Trøndelag. Arten er sannsynligvis en forholdsvis ny hekkefugl for Norge som har hekket her siden tidlig på 1900-tallet.

Lappfiskanda plasserer reiret sitt i hule trær nær elver og innsjøer. Den benytter også andeholker hengt opp av mennesker i nærheten av ferskvann.

I slekt med

Annen info

Lappfiskanda er oppført som sårbar (VU) i Nasjonal rødliste over truete arter (2010).