Kortnebbgås

This is an example of a HTML caption with a link.

Gjesten fra Svalbard

Kortnebbgåsa likner på grågåsa, men er mindre og har et markert mindre hode og kortere nebb. Kortnebbgåsa hekker bare på Svalbard, Øst-Grønland og Island. På vei til overvintringsstedene i Nord-Europa mellomlander gjessene på Jæren. I de store gåseflokkene som hver høst beiter i og ved Orrevatnet er det derfor gode sjanser for at du treffer på kortnebbgåsa. Bestanden av kortnebbgås har økt betydelig. Det har ført til store beiteskader i jordbruket langs kysten og krav om økt jaktuttak.

Fakta

Vitenskapelig navn: Anser brachyrhynchus
Norsk navn: Kortnebbgås
Hører til: Andefamilien
Habitat: Små øyer og holmer langs kysten og på tundraen i innlandet
Utbredelse: Hekker på Øst-Grønland, Island og Svalbard, trekker sørover på vinteren
Hekkefugl i Rogaland: Nei

Visste du...?

Den høyeste kjente levealderen på kortnebbgås er 22 år.

Det er tillatt å jakte på kortnebbgås om høsten. Men jaktuttaket har ikke bremset den kraftige bestandsveksten. Derfor ønsker bøndene også tillatelse til å drive vårjakt.

I slekt med

Annen info